Yıldızların; meleklere "mesire, binek ve menzil" yapılması ne manaya gelmektedir?


"Mesire", seyredilecek yer demektir. Melekler bu harika eserleri Allah namına seyretmekte, tefekkür etmekte, onlardan bir kısmı ise bu eserlerin tesbihlerini temsil etmektedirler.

"Binek" tabiri, meleklerin yıldızlarda vazife görmeleri sebebiyle kullanılmıştır. Melekler, nurdan varlıklar oldukları için onların seyahat etmelerinde maddî bineklere ihtiyaçları olmadığı açıktır. Onların yıldızlara binmeleri, vazife yaptıkları bu mekânların hareket etmesiyle kendilerinin de onlarla birlikte seyahat etmeleri sebebiyledir.