On Dokuzucu Söz'deki, On Dört Reşha'nın temel kısa özetleri nelerdir? Ve aralarındaki geçiş bağları hakkında bilgi verebilir misiniz?


Hz. Muhammed (asm)'in  peygamberliğinin ispat edilmesi sadedinde; On Dokuzuncu Söz

Birinci Reşha: Rabbimizi bize anlatan üç büyük tanıtıcıdan biri olarak Hz. Muhammed (asm).

İkinci Reşha: Semavî kitapların verdiği haberler, irhasat ve mucizeler, ahlâk ve takvâsının ışığı altında Hz. Muhammed (asm)'in  peygamberliği.

Üçüncü Reşha: Bütün varlıklara hitap eden ve kâinatın yaratılış sırrını açıklayan bir hatip olarak Hz. Muhammed (asm).

Dördüncü Reşha: Onun (asm) yaydığı ışıkla evrenin aldığı yeni şekil.

Beşinci Reşha: Onun (asm) yaydığı ışıkla varlıkların kazandığı değer.

Altıncı Reşha: Kulluk ve elçilik yönleriyle Hz. Muhammed (asm).

Yedinci Reşha: Onun (asm) akıl, kalb, ruh ve nefisler üzerindeki etkisi.

Sekizinci Reşha: Onun (asm) kötü âdet ve gelenekleri kaldırıp güzel ahlâkı yerleştirmekteki benzersiz başarısı.

Dokuzuncu Reşha: Onun (asm) görev başındaki cesareti.

Onuncu Reşha: Kıyamet ve âhiret gibi, gelecekteki çok önemli olaylara dair verdiği haberler.

On Birinci Reşha: Onun (asm) kâinat Yaratıcısından getirdiği haberlerin doğruluğu ve önemi.

On İkinci Reşha: Onun (asm), insanlığın en önemli ihtiyacı için ettiği dualar.

On Üçüncü Reşha: Onun (asm), ebedî bir mutluluk ve cennet için ettiği duaların kabulündeki kesinlik.

On Dördüncü Reşha: Kur'ân'ın tanımı; Kur'ân'daki tekrarların hikmeti; Kur'ân ile felsefenin varlıklara bakışındaki fark. Ve Kur’an gibi mucize deposu olan bir kitabın Hazreti Peygambere (asm) olan şahitliği ve tanıklığından bahsediyor.

Bu reşhaların birbiri ile olan münasebeti aynı mana ve gayeye bakıp ispat etmeleridir ki, o mana ve gaye ispat-ı nübüvvet-i Muhammediyedir.