"Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi nümunesi, benim meyvem olur." İzah eder misiniz, “benim meyvem” derken ne kastediliyor, konuşan kimdir?


"Hem mahiyet-i küfür dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de Risale-i Nur’da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün ve bilhassa küfr-ü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elem acı, kederleri ve mânevî azapları var, eğer tecessüm etse, o mürted adama bir hususî cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir."

"Ve bu fidanlık dünya mezraasındaki hakikatçikler âhirette sümbüller vermesi noktasında bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret eder, 'Ben onun bir mâyesiyim.' der. 'Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi nümunesi, benim meyvem olur.'”(1)

Cehennemi bir ağaç gibi düşünecek olursak, bunun çekirdeği küfür, nifak ve irtidattır. Bu cehennem ağacının bütün alemlere yayılmış meyveleri var. Mesela cehennem ağacının insan kalbindeki uzantısı ya da meyvesi hüzün, keder, elem ve acı gibi şeylerdir. Bu elem ve kederler kalbin küfür ve inkarının bir meyvesi ve peşin bir cezası olarak geliyor. Malum olduğu gibi ahiretteki cehennem küfür, inkar ve isyanlara bir ceza olması için yaratılmıştır.

Cehennemin biri maddi ve fiziki, diğeri ise manevi ve ruhani olmak üzere iki türlü ceza sistemi bulunuyor. Maddi ve fiziki cezası ahirette bulunan cehennemin içine düşünce başlıyor; ama manevi ve ruhani cezası daha cehenneme düşmeden bu dünyada kalp ve ruhta başlamaktadır.

Nasıl küçük su sızıntıları büyük bir su kaynağına işaret ediyor ise, dünyada küfür, şirk ve isyan içinde olan kalp ve ruhların peşinen çektiği elem ve azaplar da büyük cehennemi haber veriyor. Yani kalp ve ruhun küfür ve inkardan dolayı cehennemi bir halette olması; asıl cehennemin işaretçisi ve habercisi oluyor.

Özetle burada çekirdek inkardır, ağaç ise cehennemin kendisi oluyor. Meyvesi de kalp ve ruhlardaki elem ve kederlerdir. Zakkum ise cehennemin içindeki bir ağacın ismidir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülasası.