İsevî ruhanileri kimlerdir? Böyle bir cemaat çıkmış mıdır? Hem Hz. İsa'nın Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılması, tevil manası dışında, gerçek anlamda da olmuş ya da olacak mıdır?


"Misyonerler ve Hıristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhalde şimal cereyanı, İslâm ve İsevî dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. Tabaka-i avâma müsaadekâr ve vücub-u zekât ve hurmet-i riba ile burjuvaları avâmın yardımına dâvet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp, onlara bir imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her neyse, bu defa sizin hatırınız için kaidemi bozdum, dünyaya baktım."(1)

"Hristiyan ruhanîleri" tabiri, burada dinsizlik ve komünizm ile mücadele eden dindar Hristiyanlara işaret ediyor. Ama bu dindar Hristiyanlar aynı zamanda İslam hakikatlerine yaklaşma çabası gösteren ve Hristiyanlığın batıl inançlarından sıyrılıp hakiki tevhit inancı olan İslam’a girmeye hazırlanan geniş bir kitleyi temsil ediyor.

Tabi bu bir hareket ve süreçtir, olgunlaşması ve meyvesi geniş bir dönem içinde tahakkuk edecektir. Deccalizm olan komünizm ile mücadelede Hristiyan ve İslam alemi birlikte ve ittifak ile hareket etmişlerdir. Soğuk savaş dönemi incelenirse bu mesele daha iyi anlaşılır.

Hazreti İsa (as)’in Mehdi (ra)’in arkasında namaz kılması sembolik ve müteşabih bir mecaz / metafordur.  Bizim kanaatimize göre hakiki anlamda kılacağına dair bir işaret ve emare görünmüyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 102. Mektup.