"Bu misafirhane-i dünyaya gelen her zîşuur, gözünü açtıkça görür ki, bir kudret, bütün kâinatı kabzasında tutmuş..." On Beşinci Şuâ, Onuncu Kelimeyi özetler misiniz?


Allah’ın her şeye kadir olmasının en büyük vesikası, kainat ve kainat içinde icra edilen fiillerdir.

Trilyonlarca dev gök cisimleri, muazzam bir hız ile birbirine çarptırmadan birbirinin bölgesine tecavüz ettirmeden çekip çevirmek, ancak nihayetsiz bir kudret ve kuvvet ile olabilir.

Yine gözle görülemeyecek kadar küçük bir atom çekirdeğinin içinde elektron gibi küçük taneciklerin çok yüksek bir hızla döndükleri halde birbirine çarpmaması ve birbirine girmemesi muazzam ve sonsuz bir kudret tarafından idare edildiklerini gösteriyor.

Yapılan hesaplamalara göre, elektronun saniyede 2.200 km. hızla hareket ettiği ortaya konuldu. Bu ışık hızının %1’ne denk geliyor, ancak dünyanın etrafını 18 saniyede dönmeye yetecek kadar hızlı.

Proton, atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron, atom çekirdeğinde bulunan kütlesi 1,675×10-24 gram olan yüksüz taneciktir. Elektron, çekirdeğin etrafında bulunan kütlesi 9,109×10-28 gram olan negatif yüklü taneciktir.

Toprak gibi cansız, şuursuz ve iradesiz bir unsurdan, sayısız bitkilerin yetiştirilmesi ve canlıların istifadesine sunulması da ayrı bir güç göstergesidir. Trilyonlarca canlının ölçülü ve dengeli bir şekilde beslenmesi ve büyütülmesi muazzam ve sınırsız bir kudretle olabilir.

Bulutların hava unsurunda bir an toplatılıp deniz büyüklüğünde bir su kütlesini latif hava taneciklerinde saklaması ve yeri geldiğinde yağmur, kar, dolu ve çığ şeklinde yere indirerek, toprağı ve toprak üstünde bulunan bitkileri suya kandırması da O'nun gücünün her şeye yettiğinin bir ispatıdır.

Özetle, kainatı bütün unsurları ile dikkatlice inceleyen birisi, her tarafı idare eden ve kaplayan bir kudret olduğunu kolayca teslim edip, o kudretin sahibine karşı muazzam bir saygı gösterebilir.