"Risale-i Nur’a sıkıntı veren,.. Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek" ne demektir, izah eder misiniz?


"Ezcümle: Emarelerden biri, Risale-i Nur’a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatâsıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir."(1)

Risale-i Nur'a sıkıntı vermek, onun hizmetinde gevşeklik göstermek ve onun yayılmasında vazifeleri ihmal etmek anlamında kullanılıyor.

Hizmetin akışını devam ettiren üç çeşit insan vardır:

Birincisi, fevkalade bir azim ve gayret ile harıl harıl çalışarak Risale-i Nur'u çoğaltmak ve yaymak.

İkincisi, Risale-i Nur hizmetinde çalışıyor, ama gevşeklik göstererek gerçek enerji ve ilgisini hizmete tam yansıtmıyor. Bu, Risale-i Nur'un çoğaltılması ve yayılmasını yavaşlattığı için bir kusurdur, bir sıkıntıdır.

Üçüncüsü, ciddi tembelliği ve ihmaliyle Risale-i Nur hizmetinin tevakkuf etmesine, yani tamamen durmasına ve atıl kalmasına sebebiyet verenler ki, bu iman hizmeti açısından çok zor ve sıkıntılı bir durumdur.

Çünkü Risale-i Nur, bu zamanda milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olan hayati öneme sahip bir manevi ilaç hükmündedir. İnsanlar imansızlık hastalığının pençesinde can verirken, bu ilacı onlara ulaştırma konusunda gevşeklik göstermek, en hafif tabiri ile zulümdür.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 126. Mektup.