"Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, ism-i Kuddûs’ün bir cilve-i âzamına mazhardır." Cilve-i âzam manasını izah eder misiniz?


"Cilve-i azam" bir ismin en üst seviyeden en azami dereceden tecelli etmesi anlamına geliyor.

Mutasavvıflara göre bütün âlem Hakk’ın nurlarının cilveleridir. Bu âlemde çeşitli şekillerde görünen varlıklar, bu nurların ışıklarından ve parıltılarından hasıl olmuştur. Şu halde âlem ilâhî hükmün ve kaderin cilvegâhı yani zuhur ve tecellî mahallidir.

Mesela, Kuddüs ismi bir küçük bahçenin temizlenmesinde tecelli ettiğinde cüzi ve küçük, bir cilve dünyanın tamamında tecelli ettiğinde orta seviyede, bir cilve bütün kainatta tecelli ettiğinde ise azami ve büyük bir cilve oluyor.