"İslâmiyetin, hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek şânındandır." İzah eder misiniz?


İçi ve özü temiz olan bir şey; kirli ve paslı şeyleri içine almaz ve onu reddeder. Örneğin mikrop ve bakterilerin klorlu bir suda yaşaması mümkün değildir. Zira klorun kimyasal bileşenleri ve yapısı bakterilerin içine girmesine izin vermez. Temizlik kirliliği yok eder. 

İslam, Allah’ın göndermiş olduğu safi bir hakikat olduğu için safsata, mağlata, batıl, yanlış ve hurafeler değil içine girmek, yanına bile yaklaşamazlar. İslam bünyesine sadece hakikatleri alır, safsata ve batıl şeyleri reddeder. İslam’ın tahrif edilememesinin bir sırrı da bu noktadır. İslam’ın hakikatli yapısı antiviral gibi, yabani ve batıl şeyleri bünyesine dahil etmiyor.

Üstadımız, Hz. Muhammed (a.s.m)'ın ümmi olduğu halde, eski dinlerden gelen yanlışları tashih etmesini, ittifaklı konuları da tasdik etmesini peygamberliğinin bir delili olarak şöyle gösterir:

"...Ümmî bir adam, bir fennin ulemasıyla münakaşaya girişerek, beyne’l-ulema ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları da tashih ederse, o adamın bu harika olan hali, onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbî olduğuna delâlet etmez mi?"(1) 

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 23-24. Ayetlerin Tefsiri.