ŞER’İ TEKVİNÎ


Oluşla (yaratılışla) ilgili kanunlar.

Bak: Şeriat-ı fıtriye