"Cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre efdaliyet tahavvül eder." cümlesini izah eder misiniz?


"İkinci Sualiniz: Cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre efdaliyet tahavvül eder.(Hâşiye)..."

(Haşiye): "İkinci Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sure-i Haşr’in sonunda هُوَ اللّٰهُ الَّذٖى'den başlamak sünnet iken لَا يَسْتَوٖى'den başlanması efdaliyeti terk olur mu?"(1)

Üstadımız cemaat hazır, okuyan da şevkli ve iştiyaklı ise لَا يَسْتَوٖى'den okunması daha faziletli daha sevaplı olabileceğini ifade eder.

Cemaat hazır değil, okuyanda da şevk ve iştiyak yok ise, هُوَ اللّٰهُ الَّذٖى'den başlamak yani sünnet olan kısmından okuyabilir.

Burada fazilet ve sevap aşirin ne kadar okunduğu ile ilgili değil, okuyan ve dinleyenlerin şevk ve iştiyakı ile ilgilidir.

Mesela, cemaat yorgun ve isteksiz, okuyan da cemaat gibi ise; bu durumda aşri uzatmak yerine kısa okumak daha efdal iken, tersi bir durumda da aşri uzatmak daha sevaplı ve faziletli olabilir.

Ayrıca, rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, surenin son dört ayeti kasdedilerek "Lev enzelnâ'dan aşağısı" diyen rivayetler olduğu gibi, sadece "Haşr Sûresi'nin sonu" şeklinde ayet sayısı bildirilmeyen rivayetler de vardır.(2)

Diğer taraftan, "İsm-i A'zam, Haşr Sûresinin son altı ayetindedir." rivayeti de vardır.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 210. Mektup.
(2) bk. Kurtubî, ilgili ayetlerin tefsiri.
(3) bk. Suyuti, ed-Dürrü l-Mensûr,  8/121; Alûsî, ilgili ayetlerin tefsiri.