Arkadaşlarla konuşurken Üstad'ın şirket-i maneviye hususunda dayandığı âyet ve hadisler soruldu. Bu konuda yardımcı olur musunuz?


Şirket-i manevi, Üstad Hazretlerin bir çok ayet ve hadislerden tahric ettiği, Risale-i Nurlarda geçen bir kavram ve terimdir. Şirket-i manevi ve iştirak-i amele dolaylı ya da doğrudan işaret ve teşvik eden ayet ve hadisler pek çoktur, bunlardan bazılarını burada numune olarak takdim edelim:

Cemaat rahmettir, tefrika (ayrılık çıkarma) ise azaptır.”(1).

"Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer."(2) 

 "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."(3)

 “Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.”(4)

"Biz Kur’ân’ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir kadir gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi! O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir esenliktir gider... Tâ tan ağarana kadar..."(Kadir, 97/1-5) 

Cenab-ı Hak fazl ve kereminden ibadetlere bire on, bazen bire bin bazen de Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bire otuz bin sevap veriyor. Hatta Kadir Gecesi tek bir gece iken, ihya eden için bin aydan daha çok sevaplı ve hayırlı bir gece olabiliyor. Bunların hepsi ayet ve hadislerle sabittir.

Şahsi namaz ile cemaat ile kılınan namazın arasındaki sevap farkı "iştirak-i amele" işaret eder.  Demek cemaatin olduğu yerde sevap ve rahmet var, bireyselliğin olduğu yerde ise tefrika ve daha az sevap var. Buna benzer bir çok ayet ve hadisten manevi şirketi tahric etmek mümkündür.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed bin Hanbel, 4/145.

(2) bk. Ebû Dâvûd, “Salât”, 47.

(3) bk. Buhârî, “Ezân”, 29, 34; Müslim, “Mesâcid”

(4) bk. Tirmizî, Salât 165. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47.