Üstad Hazretlerine Sofya Ateşemiliterliği tarafından verilen pasaportta rütbe olarak "Fahri Kaymakam" yazıyor. Üstad'ın böyle bir unvanı var mıydı?


Üstadimiz Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Almanya'da esaretten dönüş esnasında ikamet ettiği Necmeddin Sahiner'in "Bilinmeyen Yönleriyle Bediüzzaman Said Nursî" kitabının 155 ve devamındaki sayfalarda geçmektedir.(1)

Kendisi Gönüllü Milis Alayı Komutanı, SUBAY rütbesiyle Fahri Kaymakam ile ayni makamda görülüp Almanlarca böyle muamele görmüştür.(2) Aynı rütbeyi Bulgar Resmi idaresi de kullanmıştır. 

Dolayısıyla Bediüzzaman'ın çok renkli kişiliğine ve yönlerine böylece şahit oluyoruz. Evet, O bir alim, bir mücahit, bir asker, bir kaymakam, bir mürşid, bir pedagog, bir psikolog olarak farklı alanlarda bu ümmete ve insanlığa faydası dokunmuş bir çınar hükmündedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Necmeddin ŞAHİNER, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, Nesil Yay., İstanbul 2013, s. 154.)
(2) bk. Sofya Makamlarınca Verilen Pasaport.