"Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy karakol kumandanına kadar kendilerini mes’ul eder." cümlesini izah eder misiniz?


Hürriyeti gasp edilmiş, hayatı sürekli gözaltında tutulan birisi, bir suç işlediğinde sorumluluk gözaltında tutanlarda olur. Demek onlar görevini ihmal etmiş ki; gözaltındaki kimse suç işleyebiliyor.

Hapishanedeki mahkumun sorumluluğu hapishane idaresine aittir, karakoldaki zanlının canı ve güvenliği yine karakola aittir. Çünkü bunların hürriyeti kısıtlanmış olduğu için özgürce hareket edemezler.

Üstadımızın hayatının da bir mahkumun bir zanlının hayatından farkı bulunmuyor. Zira ömrü zindanlarda ve gözaltılarda geçmiştir. Dolayısı ile Üstadı suç işlemekle itham etmek anlamsız, bir o kadar da vazifelerini ihmal ettiklerinin bir itirafı niteliğinde olacaktır.

Vali, kaymakam, nahiye müdürüne varana kadar hepsi Üstadı gözaltında tutmakla mükelleftiler. Şayet Üstad bunların nezaretinde bir suç işlemiş ise; sorumluluk bu idarecilere ait olur.