"Mu’cizât-ı Ahmediye elimdeydi. Tefe’ül gibi açtım. En evvel gözüme ilişen ve yalnız risalede bir tek defa zikredilen bir isim ki, aynı o kadının ismini o sahife içinde gördüm." Buradaki kadın kimdir?


Bu konuda yaptığımız araştırmalardan ne Risalelerde ne de hatıralarda sağlam bir bilgi elde edemedik. Fakat On Dokuzuncu Mektup'taki,

"Ehl-i siyerin bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri’s-Sıddık ile beraber hicret ederken, Âtiket bint-i Hâlidi’l-Huzâî denilen Ümmü Mâbed hanesine gelmişler."(1) 

cümlesinde geçen Âtiket bint-i Hâlidi’l-Huzâî (Atiket) ismi bütün Risalede bir defa geçmektedir. Şu anda tahkiki olmamakla birlikte bu ismin olması kuvvetle muhtemel.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir.

Soruda geçen ilgili yer için tıklayınız:

- Barla Lakikası, 278. Mektup.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Dördüncü İşaret.