"Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o neviden başka şecere yok." ne demektir, bu âlemden sonra başka bir âlem olmayacak mı? Burayı nasıl anlayabiliriz?


Şu gördüğümüz meyve ağaçları bir önceki neslin çekirdeklerinden sünbüllenmiş, büyümüş ve bu hali almışlar. Bu kâinattan önce insan meyvesi veren bir başka kâinat ağacı yaratılmadığına göre, bu ağacın bütün meyveleri bu âlemin ilk çekirdeği olan mana ve nurdan yaratılmışlardır. O nur ve mananın çıplak olmaması aklımıza çekirdeklerdeki genetik şifreleri getiriyor. Bir ağacın bütün özellikleri çekirdeğinde yazılmış olmakla birlikte o yazıda ağacın kökünü, gövdesini, çiçek ve meyvelerini bulamayız. Yani ondaki bu program da meyve libasını giymemişlerdir. Meyvelerin yaratılmalarıyla libaslarını giyerler.

Bu kâinat ağacının çekirdeği hükmündeki nur-u Muhammedî de meyve libasını giymiş değildir. Yani, daha önce de ifade ettiğimiz gibi o nurda denizleri, dağları, yıldızları, insanları bulamazsınız. Ama o nur ve mana çeşitli safhalardan geçerek insan meyvesi vermeye başlamış ve en mükemmel meyvesini de Ahir zaman Peygamberi Efendimiz (asm.) olarak vermiştir.

"Bu âlemden sonra başka bir âlem olmayacak mı?" sorusuna gelince, bu kâinat insan meyvesi verdiği gibi insan da istidadını doğru yahut yanlış kullanmakla cennet ve cehennem meyveleri verecektir. Ancak âhiret âleminin meyveleri bu dünyada olduğu gibi inşa ile kademeli olarak değil, ibda ile doğrudan yaratılacaktır. Kâinat altı günde yani altı devrede yaratıldığı için onun meyvesi olan insanlar da ana rahminde dokuz ayda kemâle ererler, ama kudret âlemi olan âhirette bütün insanlar mahşer meydanına bir anda toplanacaklardır. Zira, o meyvelerin ağacı olan âhiret âlemi de kün emriyle bir anda yaratılmıştır. Ve kudret âlemi olan ahirette her şey ibda ile bir anda yaratılacaktır.