"İmkân ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir." İzah eder misiniz?


"Zira Cenab-ı Hak (C.C.) nasılki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyle ise sen, kendi cihetinden onun yanında olman için; ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman) onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da imkân ile vücûb arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki; sen şu acib bu'diyeti katedip de ulaşmak ve onun kurbüne vusül bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha bundan başka da yani imkân ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir."(1)

“Seradikat” terimi perde, hicap gibi anlamlara geliyor. Seradikat-ı tecelliyat ise kısaca Allah ile insan arasındaki tecelli perdeleri demektir. İnsanın bütün bu tecelli perdelerini aşıp doğrudan Zat-ı Akdese yaklaşması âdeta imkânsız gibi bir şeydir ki, bu imkânsızlığı üstadımız ölüm ve helak ile tabir ediyor.

Miraç hadisesinde Hz. Cebrail (as)’in belli bir yükselişten sonra (Sidretu’l-Münteha’da) geri kalması ve “Bir adım daha ileri atsam yanarım.” demesi de bu ölüm ve helak tabirine ışık tutar mahiyettedir.

İnsanın bütün mahlukat perdelerini aşıp şuunat, sıfat ve esma perdelerine ulaşması ve onları da aşarak Allah ile doğrudan yakınlaşması mümkün değildir. Bu ancak miraç mucizesi ile Peygamber Efendimize (asm) nasip olmuştur.

Madem insan kendi çaba ve imkânları ile Allah’a yakınlaşamıyor, o halde Allah’ın insana olan yakınlığından istifade ederek onu tanıyabilir, onu sevebilir ve onun rızasını kazanabilir. Kulun Allah’a olan uzaklığı, Allah’ın kula olan yakınlığına engel değildir. Bu sebeple velayet yolları içinde akrabiyet kurbiyetten her daim üstün ve kullanışlı bir yoldur.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. Badıllı).