"Ehl-i teşeyyu’, imanına kail; Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller." Şia'nın Ebu Talib'i Müslüman kabul etmesinin sebebi nedir?


Şia mensupları Hz. Ali’ye (r.a) olan aşırı muhabbetlerinden dolayı Ebu Talibi Müslüman olarak görüyor. Malum Ebu Talib Hazret-i Ali’nin (r.a) babası ve Peygamber Efendimizin (a.s.m) öz amcasıdır.  

Üstadımız Ebu Talibin Peygamberimize olan yakınlığının imandan dolayı değil, akrabalıktan gelen bir yakınlık olduğunu ve ahiretteki durumunu şu şekilde ifade ediyor:

"Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletini değil, şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî, o şahsî şefkati ve muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet, ciddî bir surette Cenâb-ı Hakk'ın Habib-i Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir. Ve'l-ilmü indallah. Lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah."(1).

Hz. Abbas’ın Resulullah’a: “Amcan (Ebu Talib) için ne yaptın? Vallahi o seni hep koruyor ve senin için (halkına) kızıyordu.” şeklinde sorduğu ve cevap olarak da Hz. Peygamber (asm)'in şöyle buyurduğu nakledilir:

“O (şu anda) ateşin topuklarına kadar geldiği bir yerde bulunuyor. Eğer benden olmasaydı, ateşin / cehennemin en aşağı derekesinde olurdu.”(2) 

Bu konudaki Ehl-i sünnetin ekseriyetinin görüşü, Ebu Talib’in iman etmeden öldüğü yönündedir. Şia ise onun iman ettiğini kabul ediyorlar, ama bu kabulleri bir delile, bir ispata değil, Hz. Ali’ye (r.a) olan aşırı sevgisine dayanmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekinci Risale olan Sekizinci Mesele.
(2) bk. Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 40; Müslim, İman, 358.