"Şimdi, makam-ı istimâda olan zâta deriz ki: İlhad gömleğini yırt, at. Mü’min kulağını geçir ve Müslim gözlerini tak." İzah eder misiniz?


Devamında, mümin olan bir kimsenin kâinatı ve içindeki hâdisatı nasıl değerlendirmesi gerektiğini ders vermek üzere iki temsil getirilir. Bu temsillerden ders alabilmek için öncelikle ilhad gömleğini yırtıp dinsizlik zulmetinden kurtulmak gerekiyor.

İman eden kimse “Mü’min kulağını geçirir” yani Kur’ân hakikatlerini dinler ve “Müslim gözlerini takarak” her şeyi ve her hâdiseyi İslâma göre değerlendir...