"Bütün tabiat-perest, esbab-perest ve müşrik gibi umum enva-ı ehl-i şirkin ve küfrün ve dalaletin tevehhüm ettikleri şeriklerin..." Bu grupların tasnifi fikrî açıdan mıdır, yoksa bu mânada güruhlar mevcut mudur?


Bu cümlede, imana ve İslam’a zıt olan bütün itikad ve düşünceler üçe ayrılıyor.

1. Ehl-i şirk, yani Allah’a ortak koşanlar. Bunların teslise inananlardan, yıldızlara tapanlara ve putperestlere kadar birçok alt şubeleri vardır.

2. Ehl-i küfür. Bunların başında ateistler ve materyalistler gelir. Bu grubun da yine alt şubeleri olabilir.

3. Ehl-i dalâlet. Dalâlet fikren yanlış yola sapmak ve haktan uzaklaşmak demektir. Buna göre, İslâm'ın istikamet çizgisinden sapan bütün ideolojiler, bütün felsefî cereyanlar bu gruba girerler.

Bu üç grubun birçok alt birimlerinden misal olarak “tabiat-perest, esbab-perest ve müşrikler” nazara verilmiştir.