"Eğer karışsa, karıştıracak." İşlerine başka parmağın karışması ile karıştırılacak olması ne anlama gelmektedir?


Bu sual Enbiya Sûresi, 22. Âyet-i kerimesiyle ilgilidir:

“Eğer ikisinde (yerde ve gökte) Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de kesinlikle fesada uğrardı (düzeni bozulurdu). Arşın Rabb'i olan Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir.”

Bu âyet-i kerimede verilen hakikat dersi her şey için geçerlidir. Bir zerrede, elektronlar bir çekirdeğe bağlı olarak çalıştıkları gibi, güneş sistemindeki bütün gezegenler de aynı güneşe bağlıdırlar. Aksi olsaydı, atom da, güneş sistemi de fesada giderdi. Bu hakikati kendimizde rahatlıkla görebiliyoruz. Bütün organlar aynı ruhun emrinde olmakla bedenin nizamı devam etmektedir. İki ruh olsaydı, birisi sağa, diğeri sola gitmek istediklerinde ayaklar fesada uğrayacak, ne yapacağını şaşıracak ve hiçbir yöne gidilemeyecekti.