"Bizler öyle bir Zâtın san’atıyız ve hizmetkârlarıyız ki, bizim denizimiz olan semâvâtı ve şeceremiz olan kâinatı ve mesiregâhımız olan nihayetsiz feza-yı âlemi kabza-i tasarrufunda tutan bir Vâhid-i Ehaddir." İzah eder misiniz?


Bu cümlede geçen üç ayrı benzetmede de tevhid hakikati işlenmiştir.

1. Semâ bir denize, yıldızlar ise onda yüzen balıklara benzetilmiştir. “Deniz kimin ise, içindekiler de onundur.”

2. Kâinat bir ağaca, yıldızlar ise o ağacın meyvelerine benzetilmiştir. Ağaç kimin ise, meyveler de onundur.

3. Kâinat bir mesire yerine, yıldızlar ise onda seyahat eden kimselere benzetilmiştir.