"Sinek kanadından tut, tâ semâvât kandillerine kadar, bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın." İzahını yapar mısınız?


Hac sûresi, 73. âyet-i kerîmede şöyle buyruluyor:

“Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin: Sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de istenen de aciz!” (Hac, 22/73)

"Sinek kanadı" zâhiren küçük görünse de o kanadın vücuda gelmesi için bütün bir kâinatın çalışması gerekir. Bir sinek yapmak için de, bir yıldız yapmak için de kâinata hükmedecek sonsuz bir kudret lazımdır.

Semâvat kandilleri olan yıldızların bir kısmı seyyar olduğundan bu yönleriyle sinekleri andırırlar. Yani her ikisi de uçmaktadırlar; birisi hava sahasında, diğeri semâda. Sineğe uçma kabiliyeti veren de Allah’tır, seyyar yıldızları gezdiren de.

Allah’tan başka bütün tapılanlar bir araya gelseler bir sineğe hayat veremezler ve ona kanat takıp uçmasını temin edemezler. Zira o tapılan şeylerin hiçbirinde hayat yoktur.

Bu risalede geçen ve Güneş'in “bir sineği dahi yapmaktan aciz olduğunu itiraf ettiği” şu cümleleri konumuzla yakın ilgisi dolayısıyla tekrar kaydedelim:

“Ben musahhar bir memurum. Seyyidimin misafirhânesinde bir mumdârım. Bir sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakikîmâlik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle mânevî cevherler ve göz, kulak gibi antika san’atlar var ki, benim dükkânımda yok, daire-i iktidarımın haricindedir."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf.