Her bir insandaki sima farklılığı nasıl parlak bir sûrette sikke-i ehadiyete delalet ediyor?


Hiçbir simanın başka simalara benzememesi gösteriyor ki hepsinin Halıkı, Musavviri birdir, O’nun ilmi muhittir, yani her şeyi ihata etmiştir. 

“Daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşietinden hariç hiçbir şey yoktur.”(Şualar)

Vahid ve Ehad isimlerinin her ikisi de Allah’ın bir olduğunu ifade eder. Şu farkla ki, Ehad Allah’ın zâtında şeriki olmadığı, yani O’ndan başka Vacib, Kadim ve Baki bir zâtın bulunmadığı mânâsında Allah’ın birliğini bildirir. Vahid ise sıfatlarında şeriki olmadığı, yani sıfatları sonsuz ve mutlak olanın ancak Allah olduğu mânâsında şeriki reddeder.