"Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Akisler için "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?


Ayn olmaması, aynadaki tecellinin Güneş'in bizzat kendisi olmadığı manasınadır. Ayn olsaydı, o tecellinin de dünyadan bir milyon üç yüz bin defa büyük olması ve ısısının Güneş'in ısısı kadar olması gerekirdi.

Gayr olmaması ise, cümlenin devamında ifade edildiği gibi, Güneş'in birçok hususiyetlerini taşıması yönüyledir. Yani, aynadaki insanla, aynadaki güneş arasında bu noktada büyük fark vardır. Aynadaki insan ne hayat sahibidir, ne ilim sahibidir, ama Güneş'in aynadaki aksinin de kendi çapında ışığı, ısısı ve renkleri vardır.