"Her şey, umum zîşuur mütalâa edebilecek ve Fâtır-ı Zülcelâlin cilve-i esmâsını bildirecek birer âyet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak, manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir." İzah eder misiniz?


"İkinci Nevi: Daha mühimdir ki, her şey, umum zîşuur mütalâa edebilecek ve Fâtır-ı Zülcelâlin cilve-i esmâsını bildirecek birer âyet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak, manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir."(1)

Kainat ve içindeki sanatların en önemli görevlerinden birisi de şuur sahibi varlıklara yani insanlara, cinlere ve meleklere Allah’ın isimlerini gösteren güzel bir levha güzel kitap olmalarıdır. Şuur sahibi varlıklar bu kitapları okuyarak Allah’ı isim ve sıfatları ile tanıyıp iman ederler.

Mesela, sevimli bir çiçek zahiri bakıldığında Allah’ı yetmiş isimle tarif ve tavsif etmektedir. Çiçek bu yönü ile Allah’ı tarif eden bir kitap gibidir, şuur sahibi varlıklar da bu kitabı mütalaa eden öğrenciler gibidir. Diğer bütün sanat ve mahlukları da aynı şekilde mütalaa edebiliriz.

Yani bütün kainat ve içindeki eserler Allah’ı şuur sahiplerine tarif eden birer ayet birer mektup birer kitap birer şiir birer doküman niteliğindedir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.