"Tahdid-i kayıd ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra" ne demektir?


Cenâb-ı Hakk’ın “tahdit-i kayıttan münezzeh” olması sıfatlarının mutlak olmasını ifade eder. İlâhî sıfatların hepsi mutlaktır. Mutlak; “kayıtlı olmayan, icraatlarına bir başkasının karşı koyamayacağı, engel olamayacağı, sınır çizemeyeceği” mânasına gelir.

“Sani'-i Kâinat, elbette kâinat cinsinden değildir. Mahiyeti, hiçbir mahiyete benzemez. Öyle ise: Kâinat dairesindeki manialar, kayıtlar onun önüne geçemez; onun icraatını takyid edemez. Bütün kâinatı birden tasarruf edip çevirebilir.”(Mektûbat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

“Zulmet-i kesafetten münezzeh” olma ise, Zât’ının, sıfatlarının ve isimlerinin nur olduğu, kesif ve maddî olmadıkları demektir.