"İşte, şu muvazene, ehl-i dalâletle ehl-i imanın hayat ve vazife cihetindeki mahiyetlerine işaret eden..." Âyet-i kerîmenin mealini ve konu ile münasebetini de izah ederek burada sözü edilen hakikati özetler misiniz?


"İşte, şu muvazene, ehl-i dalâletle ehl-i imanın hayat ve vazife cihetindeki mahiyetlerine işaret eden لَقَدْخَلَقْنَا اْلاِنْسَانَ فِىۤ اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ثُمَّ رَدَدْناَهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ - اِلاَّ الَّذِينَ اٰمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..."

Âyet-i kerîmenin meali:

“Muhakkak ki, biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak imân eden ve güzel işler yapanlar müstesnâ.” (Tîn Sûresi: 4-6.)

İnsan en güzel mahlûktur. Bu güzelliği öncelikle onun ruh dünyasında aramak gerekir. Nitekim Üstad Hazretleri Onuncu Sözün On Birinci Hakikatinde yer, gök ve dağların yüklenemedikleri emanet yükünü insanın “istidadının” yüklendiğini beyan etmekle, sair varlıkların istidat yönünden insanın çok gerisinde kaldıklarına işaret etmiş oluyor. İnsandaki bu istidat sermayesinin çok önemli bir yönü de onun ruhuna ihsan edilen “nihâyetsiz muhabbet kabiliyetidir.” İnsan bütün maddî ve manevî cihazlarında olduğu gibi bu muhabbet kabiliyetinde de bir imtihana tabi tutulmuştur. Ehl-i iman bu sermayeyi Allah’a muhabbette sarf etmekle çok yüksek makamlara ulaşmış, ehl-i dalalet ise onu yanlış kullanmakla en aşağı bir seviyeye inmiştir.

Nur Külliyatı’nda insan hakkında yer alan bütün bahisler bir yönüyle bu âyet-i kerîmenin tefsiri mahiyetindedir. Üstadımız bu derste On Birinci Söz’e işaret ediyor. O Söz’de şu üç konu üzerinde durulmuştur: “Hikmet-i âlemin tılsımı, hilkat-i insanın muamması ve hakikat-ı salâtın rumuzu.”

Üstadımız, insanın yaratılış muamması konusunda harika bilgiler vermiş ve dersin sonunda “Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir” buyurarak bu önemli konuyu iki sayfa halinde özetlemiştir.

Bu risale yanında yine konusu insan olan ve baştaki âyetin manevî bir tefsiri mahiyetindeki Yirmi Üçüncü Söz’de insanın üstün yaratılışı üzerinde on ayrı bahis halinde çok geniş açıklamalar yapılmıştır. Keza, Otuzuncu Söz’ün ene bahsi de tamamen insan ile alakalıdır.