"Rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususuyla ve Kur’ân’ın işârâtıyla sabittir." âyet ve hadislerden örnek verebilir misiniz?


Bazı hadîs-i  şerifler:

"Yüce Allah: Ben iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlüne gelmeyen birtakım nimetler hazırladım, buyurdu. İsterseniz şu ayeti okuyunuz (Secde: 17): "Artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükâfat olarak gözlerin aydın olacağı (nimetlerden) neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez. (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 8)

"Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüz yıl gölgesinde yürüse onu katedemez. İsterseniz şu ayeti okuyun: (Vakı'a 30-31) "Daimi gölgededirler, çağlayıp duran subaşlarındadırlar." (Tirmizi, Tefsir, Vakıa, 3289), Cennet 1, 2525)

"Sizden birinizin yayı kadar veya kamçısı kadar cennetteki bir yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet ehlinden bir kadın, arz ehline görünecek olsa, dünya ve içindekileri aydınlatır, arzla sema arasını güzel koku ile doldururdu, onun başörtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." (Tirmizi, Cennet 1, 2525)

"Cennette olan şeyden bir tırnağın azalttığı miktar, semavat ve dünya arasında dört ciheti de tezyin etmiş olarak görünürdü. Eğer cennet ehlinden bir adam dünya ehline zuhur etse ve bilezikleri görünse o(nun şavkı) güneşin ziyasını bastırırdı, tıpkı güneşin, yıldızların ziyasını bastırması gibi." (Tirmizi, Cennet 7, 2541)

Rasulüllah (asm.) ipekten bir elbise getirildi. Sahabiler bunun güzelliği ve yu­muşaklığından hayret edip beğendiler. Bunun üzerine Rasûlullah (asm): "Elbette Sad ibn Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha faziletli­dir." buyurdu. (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 8)

"Cennette bir kamçının yeri, dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 8)

Hadislerin içinde geçen ayetlere ilaveten bazı ayetler:

“Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedî olarak kalırlar.” (Enbiya, 21/102)

"Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var." (Fussilet, 41/31)

“Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.” (Zuhruf, 43/71)