"O malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor." Mesnevi-i Nuriye'nin bu yönünü açar mısınız, bu açıdan diğer Risalelerden üstün müdür?


"ÜÇÜNCÜ NOKTA: O Yeni Said’in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlûp edilmesi ve susturulması gibi, Risale-i Nur dahi yaralanmış tâlib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur’un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahilî nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor."(1)

Bir insanın afaktan yani uzaktan elde ettiği malumat ile enfüsi yani dahili olan nefsinden elde ettiği malumatın tesiri çok farklıdır. Kendi nefsinde ve içinden elde ettiği bilgiler, dışarıdan ve kendinden hariç alemlerden elde ettiği malumata göre daha tesirli ve keyfiyetli oluyor. İşte bu bilgi ve malumatlar, ilmi olsa bile sanki gözüyle gördüğü veya bizzat yaşadığı hakikat ve gerçekler değerindedir. Yani ilmelyakin olan o bilgiler, aynelyakin veya daha kallitelisi olan hakkalyakin derecesinde kabul edilebilir. 

Mesnevi-i Nuriye dahili ve enfüsi bir tarzda müşahede olduğu için ilmelyakin olsa bile aynelyakin makamında bir tesir yapıyor. Bu sebeple Mesnevi-i Nuriye makam olarak ilmelyakin değil aynelyakin bir kitaptır.

İlmelyakinin de kendi içinde mertebeleri bulunuyor, bazı mertebeleri aynelyakin tesirini ve etkisini gösteriyor. Mesnevi-i Nuriye de bu anlamda böyle bir tesire sahip.

Üstadımız kendi nefsinde ve enfüsi aleminde gördüğü hakikatleri, Mesnevi-i Nuriye'de "İ'lem" tarzı ile beyan ederek bizlere ilmelyakin bir şekilde bildiriyor. Ama tesiri kişinin manevi derecesine göre aynelyakin olabiliyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.