"Risalelerin değerini bilip de okumamak, çok ciddi mesuliyet getirir." şeklinde bir ifade var mı, bu konuda ne söylenebilir?


Bu konuda doğrudan bir yer ve adres göstermek biraz zor. Çünkü ilim öğrenmek farzdır. Lakin o ilmi her zaman tekrar etmek farz olmalı ki, tekrar etmemek mesuliyetli olsun. İşte Kur'an, sünnet ve İslami ilimleri imkan ölçüsünde elbette okumak, ilmini kazanmak lazım. Ama her zaman okumamak mesuliyet getirir mi, bu da her insanın imkanına ve durumuna göre değişir. 

İşte Risale-i Nurlar da ahir zamanda Kur'an ve sünnet hesabına insanlara yol gösteren bir ışık hükmündedir. Bundan istifade etme derecesine göre Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Ama kıymetini bildiği halde az okuyanlar da kârdan zarar eder. Bunların mesuliyeti bu neviden olursa doğrudur. Yoksa "Kur'an okumayanlar veya Risaleleri okumayanlar günahkâr olur." denmez. Fakat ciddi anlamda sevap, feyiz ve rıza mertebelerinden mahrum kalırlar. 

Ayrıca Risalelerde cevabı verildiği ve bizler de risaleleri takdir ettiğimiz ve sevdiğimiz halde, birisinin bir toplulukta sorduğu itikadi bir soruya cevap veremez isek, elbette mesuliyeti olur. Vakti olduğu halde, insanların itikadi kirlerini yıkamaya vesile olan Risaleleri veya herhangi bir İslamî eseri bu noktadan okumayanların mesul olduğu söylenebilir.