Hz. Musa'nın Tur-u Sina'da işittiği kelam hakkında bir şeyler söylemeniz mümkün mü? Ayrıca Hz. Musa'nın ifade ettiği kelamın izahını yapar mısınız?


Musa (as), Cenâb-ı Hakk’a soruyor:

“Senin kelamın böyle midir?”

Kendisine şöyle cevap veriliyor:

“Ben bütün lisanların kuvvetine malikim.”

Yani, bütün konuşanlar benim kendilerine ihsan ettiğim kuvvetle konuşurlar.

“La havle vela kuvvete illa billah.” hükmünce, atom çekirdeğinin kuvvetinden, güneşin cazibesine, insanın kuvvetinden, bütün canlıların kuvvetlerine kadar bütün kuvvetler Allah’ın kudretinin birer tecellisi oldukları gibi, meleklerin konuşmasından, hayvanların, cinlerin ve insanların konuşmasına kadar bütün kelamlar da Allah’ın ihsanıyla ve O’nun Kelam sıfatının ve Mütekellim isminin tecellisiyledir.

Buna göre, mahlûkattaki hiçbir kuvvet Allah’ın kudretine benzemeyeceği gibi, hiçbir konuşma da O’nun kelam sıfatına benzemez.

Tur-i Sina’daki kelam, belki de kelimesizdi. Onun için onu anlatmak ve kelimelere dökmek mümkün değildir.

Kelimesiz konuşmanın en açık misali ilhamlar âlemidir. Bir veli kulun kalbine bir hakikat ilham edilir. O ilham kelimesizdir, ama o zât bunu başka kimselere anlatmak için kelimelere döker.