"Eşyada, hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede sühulet ve süratini nihayet derecede inkıyad ve külfetsizliğini beyan eder." Her iki icat arasındaki farkı özetleyebilir misiniz?


Her mahlûk en güzel bir surette, çok sanatlı ve hikmetli yaratılmıştır. Hem ilk yaratılanlar, hem de sonradan icat ve irade edilenler birer ilâhî kudret mucizesidirler. Ancak, bazı âyetlerde ilk yaratılan fertlerdeki hikmet ve güzellik nazara verilirken, aynı zamanda o nev’in bütün fertlerindeki güzellik ve sanata da dikkat çekilmektedir.