Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da neden sürekli, aynı manaya gelen iki kelimeyi yan yana kullanıyor?


"Bilâhare Siirt’e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada harika olarak Kamus-u Okyanus’u Bâbü’s-Sin’e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen 'Kamus'u hıfzettiği sorulduğunda, 'Kamus, her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak, her manaya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm.' cevabında bulundu.”(1)

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Üstadımız lafzı değil manayı esas alıp lafzı ona tabi kılıyor. Yani "bir manaya kaç kelime düşer" merakı, Üstadımızın eskiden beri takip ettiği ve uygulamak istediği bir yoldu. 

Risale-i Nur'da bir mana ifade edilirken, bu manaya işaret eden birden fazla kelimenin zikredilmesinde bu yolun büyük bir öneminin bulunduğu kanaatindeyiz. 

Ayrıca Risale-i Nur bu tarzı ile lügat görevi de görerek Osmanlıca kelimelerin talim edilmesine de hizmet etmiş oluyor. Malum günümüzde toplumun Türkçesi çok zayıfladı ve kelime haznesi çok daraldı. Risale-i Nur zengin kelime ve üslubu ile bu hastalığı da tedavi ediyor denilebilir.

1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.