"Divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselam" ifadesini izah eder misiniz?


“Divan-ı nübüvvetin fatihası” peygamberlik kurumunun, meclisinin ve kurulunun ilki ve başlangıcı anlamına geliyor. Divan kelime olarak meclis, kurul gibi anlamlara geliyor. Divan-ı nübüvvet de peygamberler cemaati veya peygamberler meclisi anlamına geliyor. 

Fatiha zaten ilki, açılışı, başlangıcı gibi anlamlara geliyor. Hz. Âdem (a.s) hem ilk insan hem de ilk peygamber olması nedeni ile divan-ı nübüvvetin fatihası ve başlangıcı oluyor.