TECESSÜD


Ceset giymek.. Ceset şeklini almak.

Bak: Mücessem