"İştirak-i amal-i uhreviye" düsturu Nur talebelerine mi hastır?


Birbirlerine kalben ve ruhen bağlanan tüm insanlarda ve topluluklarda bu sır vardır. Üstadımız'ın özellikle Nur talebeleri arasındaki iştirak-i amal düsturuna parmak basmasının iki nedeni olabilir:

1. Üstadımız'ın Risale-i Nur şahs-ı manevisine kuvvet vermek istemesi sırrı.

2. Hakiki kalp ve ruh birliği, kuvvetli bir iman ile olabileceği hakikatinden, bu asırda böyle bir ruh halinin özellikle Nur talebelerinde mevcut olduğunu ihsas etmesidir.