Meşrutiyet-i Meşrua Ne Demektir?


Meşrutiyet-i meşrua: Dinin prensiplerine uygun bir meşrutiyet demektir. Hukukun üstünlüğünü esas alan, adalete riayet eden bir demokrasi demektir ki, bütün bunlar Kur'an'da tavsiye edilen hususlardır..  (1)

"Hürriyet, terbiye-i İslâmiye ile olmazsa ölecek; bir istibdâd-ı mutlak, yerine çıkacak."  

(1) bk. Münâzarat, İstibdat Nedir?