"Şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye..." ifadesini nasıl anlamalı?


"...şems ve kamerin birleştirilmesiyle (bazı basımlarda "yerleştirilmesiyle" diye geçer) zamanın hareketini teskin ettirmeye..."(1)

Yani; Ay'ı, Güneş'e bağlamakla zamana denge veren. Zamanı kararlı bir hale getiren, zamana istikamet kazandıran, manaları ifade edilmektedir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab.