"Kur'ân'da Zât-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı îmaniyeyi içine almakla..." Dört erkan-ı imaniye ne demektir?


Risalet-i Muhammediye'nin içine aldığı dört erkân-ı imaniye şunlardır:

1. Meleklere iman,
2. Kitaplara iman,
3. Ahirete iman,
4. Kadere imandır.