Mektubat'taki, "Tabiat misali bir matbaadır, tabi' değil. Nakıştır, nakkaş değil. Kabildir, fail değil." cümlesi ile Tabiat Risalesi'ndeki, "Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı, bütün bütün manasız bir hurafedir." cümlelerinde zıtlık var mı?


Tabiat Risalesi'nde geçen matbaa benzetmesi ile vecizede geçen matbaa benzetmesi arasında çok fark vardır.

Tabiat Risalesi'nde, şöyle bir iddiaya cevap veriliyor; tabiatın kendisi yaratıcı kabul ediliyor veya Allah, kâinatı yarattıktan sonra tabiatın çarklarına havale etmiş olamaz mı, deniliyor.

Vecizede geçen tabiat benzetmesi ise; üzerine yazılan yazıyı kabul eden, yazılan anlamında matbaa denmiştir. İkisi arasında taban tabana zıt iki benzetme vardır. Birisi, tabi anlamındadır. İkincisi matbu anlamındadır. Halbuki; tabiat tabi' (asıl yapan, yazan) değildir. Matbaadır (yaptırılandır, yazdırılandır.)