"Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar, ' Ve Hüve ala Küllü şeyin kadir, deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Üstad, "Ve hüve ala küllü şeyin kadir." demekle neyi kastediyor?


Bilindiği üzere, "Ve Hüve ala Küllü şeyin kadir." ayettir (Mülk, 67/1).

Otuz Üçüncü Söz'ün başında geçen bu ifadelerle nazara verilmek istenen şudur; madem Allah'ın varlığını ve her şeyin yaratıcısı olduğunu gösteren enfüsi ve afaki delilleri vardır. Öyle ise bu delilleri tam ve açık bir şekilde izah edip ortaya koyma zamanı gelmedi mi? Ne vakte kadar bekleyeceğiz?.. Tâ ki bu izah ve açıklamaları kâfirler görüp teslim olsunlar ve yapacak, itiraz edecek bir şeyleri kalmasın ve ellerini kaldırıp "Her şeyi yaratan ve yapan Allah'tır." desinler.