Senevî inkilablarda, esbab ve müsebbibatın birlikte ölmesini örnek vererek açıklar mısınz?


Karpuz, kavun, salatalık, fasulye ve kabak gibi sebze ve meyveler birer örnektir. Zira, bunlar, hem kendileri ve hem de onların ortaya çıkmasında zahiri sebep gibi görünen ve ağaç vazifesi yapan, müsebbipleri de yok olmaktadır. Bir dahaki baharda hem sebep ve hem müsebbep, ikisi de yeniden yaratılmaktadır.