Risalelerde geçen, Peygamberimiz (a.s.m.)'in Hz.Ali Efendimizin dizinde yatmasından dolayı ikindi namazını kılmaması ve güneşin geri gelerek ikindi namazını edaen kılması olayı nerede geçiyor ve ilgili hadis nerede var?


"Kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali (r.a.) o mucizeye binâen ikindi namazını edâen kılmış."(1)

Birçok sahih kaynakta yer almaktadır. Bunun için Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları isimli esere bakılabilir. Birkaç kaynak ismi verelim.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Haşiye 2.

(2) bk. Eş-şifa Kadı İyaz, 1/240; el Hasaisü'l-Kübra, Suyuti, II/342.