"Siracü'n-Nur" ne demektir, açıklar mısınız?


Sirac: Işık. Lamba. Fener. *Şevk veren şey, manalarına gelmektedir. Siracü'n-nur: Nurun lambası, demektir.

Siracü'n-Nur, Risale-i Nur Külliyatı'ndan müstakil bir eser olmayıp Asa-yı Musa gibi derleme şeklinde bir kitaptırdır.

Siracü'n-Nur şu kısımlardan meydana gelmiştir:

Üç, Dört ve Beşinci  Şua ; On Üç, Yirmi Beş ve Yirmi Altıncı Lem'a;  On Yedinci Mektup; Otuz Üçüncü Söz ile  Denizli Müdafaası.