"Sani-i Hakim, anasırı tahrik edip tavzif ederek onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla,.." Burada bahsi geçen unsurlar nedir? Bu unsurlar madeniyat derecesine nasıl çıkar?


İlgili cümlelerde geçen UNSUR: Elemet anlamında kullanılmıştır. Anâsır ise, elemetler demektir. Yani varlıkların temel maddesi demektir. Bir çivi de  bulunan demir elementi, bir bitkide, hayvanda ve insanda da bulunmaktadır. İşte demir elementi, Allah'ın istihdâmı ile bu vücut mertebelerine girmektedir.

Böylece, câmid olan demir elementi bu vücut mertebelerine girmekle hayata mazhar olmuş oluyor. Bu misali, bütün elemetlere tatbik edebiliriz. Bitkilerin, hayvanların ve insanların vücutları, birer kışla gibi, oraya giren elemetler oradaki hayat mertebesinin şerefine mazhâr olmuş oluyorlar. Bu şeref, elemetleri tahrik eden birer zevk ve lezzet vesilesidir.