"Otuz İkinci Mektup" aynı zamanda "Otuz İkinci Lem'a" olması ne demektir? Veya "Otuz Üçüncü Söz"ün bir cihette "Otuz Üçüncü Mektup" olması ne demektir?


Her bir konu hakkında risaleler yazıldıktan sonra, Üstad'ın vefatından on-on iki sene evvelinde, yazılan bütün risaleler yeniden otuz üç söz,  otuz üç mektup ve otuz üç lem'a gibi isimler altında toplanarak tanzim edildi. Her bir risale, bir rakamın altında yer aldı.

Mesela, besmelenin tefsiri, "Birinci Söz" ismi altına yer aldı. Besmelenin sırları ise, On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı ismi altında yer aldı. Bir kısım risaleler ise bazı hikmetlere binaen, bir kaç yerde bulunması icab ettiği için, hem Sözlerde, hem Mektubat'ta ve hem de Lem'alarda yer almıştır.

Mesela, Lemeat Risalesi, hem Otuz İkinci Lem'a, hem de Otuz İkinci Mektup'un içeriğini oluşturmaktadır. Keza Otuz Üçüncü Söz'ün içeriğini oluşturan risale, Otuz Üçüncü Mektub'un da içeriğini oluşturmaktadır. Makamlar farklı, ama muhteva aynıdır.