Fiillerimizi yaratan kimdir?


Her insanın bütün fiillerini, irade ve kudreti ile yaratan Allah’tır. Zaten kayyumiyet de her an ve her zaman, bir iş ve yaratma haline denir. O kayyumiyet, şu kâinattan bir an çekilse, her şey helak olur, yok olur. Her iş ve her fiil, Cenab-ı Hakk’ın yedi subuti sıfatıyla olur. Allah, ihtiyari fiillerde sonsuz kudretini bizim cüz-i irademize bağlamış. Biz neyi ister neye meyleder ve neyi yapmaya karar versek, Allah  onu yaratır.  Dileyen, tercih eden ve yapan kul, yaratan Allah’tır. İnsana düşen  sadece meyletmek ve teşebbüs etmektir.