"Fazilet-i külliye ve ekseriyet itibarıyladır." Buradaki "hususi fazilet", "bazı eşhas" ve "fazilet-i kulliye" nelerdir?


Fazilet-i Külliye: Genel anlamda fazilet, hususi fazilet ise, belli bir sahada fazilet demektir.

Sahabeler genel anlamda fazilet sahibidirler. Ama daha sonra gelen büyük zatlar hususi fazilette daha ileri geçmiş olabilirler.

Mesela, Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin meşhur olmuş yüzlerce kerameti vardır. Ama sahabelerin bazılarının hiç kerameti olmamıştır. Bu hususi alanda, sahabelerden daha üstün olabilir. Ama genel fazilette sahabeler daha üstündür.