"Zihayat" ve "zevilhayat" kavramları arasında fark var mıdır?


Bu kavramlardan biri çoğul, diğeri ise tekildir.

Zevilhayat: Hayat sahipleri; zihayat ise hayat sahibi demektir.