"Her şeyin anahtarı onun yanındadır, her şeyin dizgini onun elindedir..." UFO denen varlıklar, dünyayı tehdit ediyorlar ve bilhassa artık çok bariz denecek kadar cin saldırıları, cin çarpmaları oluyor. Bunlar Üstad'ın yaptığı tefsire ters düşmüyor mu?


UFO'ların var olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur; ama biz var kabul ederek cevap verelim.

Bir varlığın düynaya müdahalesi ve zarar vermesi, Allah'ın iradesinin dışında olduğu anlamına gelmez. Mesela, Amerika Irak'a saldırdı ve Allah'ın kullarını öldürdü. Diğer taraftan insan bünyesine giren bir mikrop, Allah'ın kulunu öldürüyor. Kısacası ölümlerin tümü hergangi bir sebepten meydana geliyor.

Şimdi buradan yola çıkarak, sebepler Allah'a rağmen varlığa müdahale mi ediliyor diyeceğiz. Elbette ki hayır. Zira hepsine belli hikmetlerden dolayı Allah müsaade ediyor. Veya Allah bir insanın ne kadar yaşayacağını tespit etmiştir, böylece bir sebebi ona müsallat ediyor da denebilir.

UFO'lara da bir mikrop veya bir zararlı hayvana nazarı ile bakabiliriz. Allah müsaade ettiği nisbette, etkili olacaktır. Bu UFO masalları şayet gerçek ise, kendi kendine yaratılmamışlardır. Allah'ın memleketinde yaşadıklarına göre Allah yaratmıştır. Onları yaratan, elbette onları idare de edecektir, tıpki bizim vücudumuzu idare ettiği gibi.

İlave bilgi için tıklayınız:

- UFO'lar Hakkında Bilgi Verir misiniz?